top of page
IMG_6332.jpg

Produkty & rozwiązania

Nasza wiedza specjalistyczna polega na projektowaniu rozwiązań w zakresie elastycznych opakowań produktów jednorazowego użytku, systemów przechowywania elastycznych izolatorów, usług przepakowywania i systemów zamgławiania, aby pomóc w bezpiecznym usuwaniu zanieczyszczonych środków ochrony indywidualnej, zapobiegając potencjalnemu wydostaniu się na zewnątrz.
Filter change out isolator

Elastyczna izolacja

Dispensing-facilities for splitting client products in the correct packaging required

Ponowne dozowanie produktu
 

CSP Continuous Liners 25m and 50m pre-folded cassettes.

Rozwiązania w zakresie opakowań produktów

CSP CBio® Powder Bags for Media and Buffer Prep handling

Gama CBio 

Full range of Flexible Rooms and De-gown areas from flexible films for Pharmaceutical and Biotech processing.

Elastyczne systemy

CSP Fog Cart for mobile cleaning and fog shower capabilities.

Zamglenie
Systemy

bottom of page